สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำงานตั้งอยู่ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ โดยมีสถานที่ใกล้เคียงคืออ่างเก็บน้ำตาดชมพู


GETTING THERE

CONTACT INFO

  • 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • (+66) 5394 - 3573
  • (+66) 5394 - 3573
  • chancheera.m@cmu.ac.th

OFFICE HOURS

  • Monday-Friday: 8.30 A.M. to 4.30 P.M.
  • Saturday: 8.30 A.M. to 4.30 P.M.
  • Sunday: 8.30 A.M. to 4.30 P.M.